Privacy beleid

Welke gegevens worden vastgelegd?
Welke gegevens we vastleggen is afhankelijk van de relatie tussen u en ons. In het algemeen is het uw naam, postadres, mailadres, functienaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam en ondernemingsstructuur. Ook uw CV, arbeidsverleden, nationaliteit (inclusief kopie van identiteitsbewijs) en referenties, kunnen worden vastgelegd.

 

Hoe komen we aan uw data?
Wij leggen gegevens vast die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u via de mail of op een andere manier met ons communiceert, wanneer u iemand van Andus Group of een van haar werkmaatschappijen ontmoet, wanneer u aan ons informatie vraagt of verstrekt of als u solliciteert.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?
We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen. In overeenstemming met de GDPR is onze wettelijke basis voor het verzamelen en vastleggen van uw gegevens dat het noodzakelijk is voor het verrichten van onze activiteiten en doelmatig te kunnen communiceren.

 

Met wie delen we uw gegevens?
Samenhangend met de hiervoor genoemde doelen, kunnen uw gegevens vastgelegd worden in ons CRM systeem waarvoor wij samenwerken met serviceproviders. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De periode dat we uw gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn vastgelegd en de regelgeving die van toepassing is.

 

Gegevensbeveiliging
Andus Group, en al haar werkmaatschappijen, heeft toepasselijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang door derden. Van onze service providers vragen we hetzelfde en we leggen dat contractueel vast.

 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om onze website beter te laten functioneren.

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website mogen we wettelijk op uw device opslaan. Voor alle andere cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij gebruiken alleen cookies om het bezoek van de site te analyseren. 


Uw rechten
U hebt het recht om te weten welke gegevens we van u vastgelegd hebben en op een kopie daarvan.

U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en in sommige gevallen kunt u ons vragen om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.

 

U hebt ook het recht om uw gegevens in digitale vorm te ontvangen en de gegevens over te laten dragen naar een andere partij voor gegevensverwerking.

 

Wijzigingen van het privacy beleid
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in Mei 2021. Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen als onze gegevensverwerking of de wettelijke regelgeving verandert. De gewijzigde privacyverklaring zal op onze website geplaatst worden en zal vanaf het moment van plaatsen van toepassing zijn.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via:

 

Andus Group BV
Voorstraat 56
4132 AS Vianen
E info@andusgroup.com